Co všechno stihli šesťáci

Od ledna do konce školního roku jsem toho s šesťáky stihla poměrně hodně a byla to radostná práce. Sešly se mi hodně šikovné třídy a ještě dělené na půlky. Protože 6x dělat to stejné a ve stejné době, je pro mne dost nesnesitelné, tak jsem pořadí práci různě mixovala a různě obměňovala zadávaná témata. Programy a aplikace jsem už zmiňovala v samostatném článku a také některé práce jsem už popisovala podrobněji.

  • Tackk – dvě třídy měly téma Cestujeme, jedna třída měla téma vynálezci
  • grafika –  tvořili jsme koláže a vyzkoušeli práce s vrstvami ve Photofiltre
  • stavba počítačů – využili jsme nástroje Google, včetně Classroom
  • bezpečnost na Internetu – mimo jiné tvořili plakáty a vlastní prohlížeč (viz. galerie), opět Google
  • společná tvorba knihy
  • ThingLink – jedna třída zpracovávala dějepisná témata, zbytek zeměpis. V obou případech práce využili i vyučující v příslušných předmětech a pomohli jsme někde i dohnat látku.

Komentáře jsou vypnuty.