Jak se učili o počítačích

V šestkách jsme pár hodin věnovali pojmům kolem PC. Nejsme příznivcem podrobného probírání, protože nic se nemění rychleji než ICT.  Letos jsem vzala všechno jinak a využila GoogleClassroom a vůbec nástroje GAFE a nakonec i tato látka byla vcelku záživná.

Vytvořila jsem si vzorové materiály a v úkolech jsme využila vytváření kopii pro žáky.

Image 001a

Jednu hodinu jsme se věnovali základním pojmům jako hardware, software apod. Žáci dostali předpřipravenou prezentaci a během výkladu a diskuse si sami dělali poznámky, popř. třídili připravené pojmy apod. Využili jsme i tvorbu vlastní ilustrace s použitím nástroje Tvar a vkládali ilustrační obrázky.

Image 005

kopie zadání

V další hodině si nejdříve zopakovali probírané pojmy. Využila jsem Nákres, připravila pojmy v podobě textového pole a žáci měli najít klíč a roztřídit je. Nejdříve pracovali sami, pak jsme společně upřesňovali a opravovali a ještě jsme přidali práci s dalšími funkcemi Nákresu.

Image 002a

kopie zadání

Dále jsme se věnovali pojmům kolem hardware. Opět dostali připravený soubor s vloženým nákresem rozebraného PC. K jednotlivým komponentám pak vkládali textové popisky. K názvům jednotlivých komponent jsme se dostali společnou diskusí a také reálnými ukázkami z mé „kouzelné“ krabice.

Image 003

kopie zadání

PS. Omlouvám se, že nešly soubory otevřít. Už jsem vše opravila.

Komentáře jsou vypnuty.