Jak si dělali sešit v informatice

Jeden večer Pavel se Štěpánkou si povídali o výuce nové informatiky a také začlenění běžného software do výuky informatiky. Štěpánka mluvila třeba o programátorském deníku a využití textového editoru.

Koneckonců si sami vše poslechněte.

Už delší dobu využívám podobným způsobem prezentaci. Když probíráme pojmy jako je hardware, software a pod. tak si z prezentace děláme poznámkový sešit (ten si jinak nevedeme).

Žáci dostanou předpřipravenou prezentaci s osnovou a několika obrázky.

Během výuky jen tak mimochodem využijí

  • pořízení textu
  • seznam s odrážkami
  • vkládání obrázků, včetně vyhledávání přímo v prezentaci
  • manipulace s tvary
  • vkládání vlastních tvarů
  • použití kreslení (spojování, čára)

Proč ten Golem? Golem bez šému/duše je jako hardware bez software.

A pak si ukazujeme, jak se do 1 Byte zakóduje písmeno.

Využijeme přitom

  • vložení konkrétního rozvržení stránky
  • vložení tabulky
  • naformátování tabulky (písmo, zarovnání, barvy).

Vlastnímu kódování předchází velké manévry se zobrazením dvou oken na obrazovce (kódovací tabulka + prezentace) a vůbec manipulace s kartami v Chrome. Potom ještě navazuje aktivita s jejich vlastními zakódovanými zvířaty, takže ještě přidáme snímání obrazovky, popř. uložení snímku jako obrázku a nahrávání na nástěnku.

A vše dovrší stažení výsledku ve formátu pdf, protože si přece tvoříme zápisky.

Celou dobu je prioritou výuka informatických témat a prezentace je jen nástroj. Na druhou stranu se rozhodně i v digitálních kompetencích o slušný kousek posuneme.

Tohle jde přece dělat k každém předmětu!

PS. Proč nevyužívám textový editor? V tomto případě mi vyhovuje systém kartiček pro jednotlivé pojmy, možnost dokreslování a jednoduchá manipulace s obrázkem na snímku.

Komentáře jsou vypnuty.