Jak malovali matiku

Ano, mohli jsme vzít třeba Geogebru, ale vzali jsme si pastelky.

Někdy je to příjemná změna a mám tyhle práce ráda. Snažím se ukázat i nějaká jiná zákoutí matematiky. Jednou z příležitostí je trojúhelník a jeho střední příčky v 6. třídě a získáme Sierpińského trojúhelník. Jednoduché, efektní a skvělá skupinová práce. Naznačíte, co jsou fraktály a ještě vám výsledek okrášlí třídu nebo chodbu.

Další příležitost je v 8. třídě u Pythagorovy věty, protože se velmi dobře dá rýsovat pythagorejský strom. Volím jednodušší variantu s rovnoramenným trojúhelníkem. Na A4 se dostaneme ke 3 iteraci, někteří i ke 4 iteraci.

Iluze z rovných čar jsou vždycky dobrý nápad. Opět efektní práce a vzniknou zájímavé práce, hlavně podle času a pečlivosti žáků.

Takto dávkuju matematická dílka – každý rok jedno. Zatím je moje třída v 8. ročníku, tak další bude až za rok.

Komentář

  1. Martina Ceková

    Krásné.

Komentáře jsou vypnuty.