Digipad

Padlet je Padlet. S tím se nedá nic dělat. Pokud vám ale free 3 nástěnky nestačí, pak je tu Digipad.

Nedávno jsem o něm měla delší povídání pro DIGI centrum Elixíru v Plzni. Takže pokud vás tato nástěnka zajímá, můžete si ho poslechnout a podívat se na ukázky různého použití.

Možné využití nástěnek

Ukázka colums a closed – sloupce a zavřená nástěnka (nelze nic přidat).

Ukázka vertical flow a closed – jeden sloupec a zavřená nástěnka (nelze nic přidat).

Pohled vlastníka na moderovanou nástěnku (moderate) – jednotlivé příspěvky k zobrazení schvaluje vlastník nástěnky tlačítkem Validate this capsule. Na nástěnku žáci ve skupinách tvořili vždy 2 příspěvky – příklad a řešení, podle postupného využití v hodinách matematiky byly jednotlivé příspěvky zveřejňovány.

Náhled uživatele nástěnky typu wall s komentáři – žáci zakódovali název zvířete v dvojkové soustavě a screenshot tabulky sdíleli na nástěnku, ostatní pak tabulku dekódovali a své výsledky psali do komentářů.

Ukázky využití sdílených (collaborative) dokumentů k plánování výletu. Žáci ve skupinách zjišťovali informace (využití informačních systémů) k jejich výletu. Sdílený dokument funguje 365 dní. (Pro náhled musí být povolené cookies).

A nakonec si můžete vyzkoušet sami vložení na nástěnku. Zeměkoulí si změňte jazyk třeba na angličtinu EN.

Za mne je kombinace Padlet (pokročilé možnosti) + Digipad (běžné a dočasné nástěnky) úplně ideální!

Komentáře jsou vypnuty.