Co nového na síti (weekly)

  • vyberte si šablony pro své prezentace

    tags: new obcasnik19_20

  • „Aplikací, které jsou primárně určené pro podporu formativního hodnocení, není příliš mnoho. Za to aplikací, které pro tento účel primárně určené nejsou, ale dají se skvěle využít, je naopak velké množství. Vybrat jen ty nejlepší je takřka nemožné, protože nakonec stejně vždy záleží především na učiteli, jak aplikaci uchopí a jakým obsahem ji žákům naplní. Najdete mezi nimi aplikace pro iPady, tablety, PC, ale i velké množství těch, které stačí jen otevřít ve webovém prohlížeči a můžete je ihned začít používat. Pro velkou část uvedených aplikací platí, že se lze přihlásit pomocí vašeho Google účtu. „

    tags: obcasnik19_20 new

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

komentář: 1

Comments are closed.