Jak dělali virtuální plakátky

Sedmáci spojili informatiku s matematikou a ještě využili řadu aplikací na iPadu. Tématem byla geometrie 2D či 3D se všemi jejími vzorečky a bylo to krátká práce na necelé dvě vyučovací hodiny.

Nejdřív potřebovali obrázky obrazců a těles. V největší míře využili aplikaci GeoBoard a Shapes, někteří zkusili i Geogebru, přestože ji zkusili vůbec poprvé.Pak na vlastní tvorbu plakátku vzali PicCollage – tahle aplikace nezklame. Někdo pak vzorce psal v aplikaci, někdo na tabuli a vyfotil.

A poslední fáze byla připojení vytvořeného plakátku k markeru v aplikaci Aurasma.

Update: Aplikace již nefunguje.

S Aurasmou jsem narazila na pár problémů.

  • Nechtěla jsem použít rukou tvořený marker, protože je pak těžké ho mít víckrát. Připravila jsem si tedy jednoduchou prezentaci – co jedna strana – to jeden pojem a a ve vzoru přidala obrázek. Pak se ukázalo, že prakticky všechny markery vyhodnotila Aurasma jako stejné – text na nich k rozlišení nestačil. Takže jsem nakonec tvořila markery dvakrát.
  • Nejdou mi v aplikaci smazat zbytečné aury. Stále končí mazání chybou 🙁 Naštěstí jsou jen soukromé a nikdo je nevidí.
  • Nepříjemné bylo, že se nepovedlo přihlášení všech žáků najednou – přihlásili se jen dva iPady a museli se tedy u tvorby aury vystřídat. Zvládli jsme to, ale komfortní to nebylo.
  • Některé matematické šílenosti jsem objevila až příliš pozdě a už to nejde v Aurasma opravit. Jedině vytvořit nový marker k opravenému plakátku.

Takže poučení pro mne pro příště – pořádně to zkontroluj a vůbec nic nevěř ani třídě plné jedničkářů!

Komentáře jsou vypnuty.