Využití nástěnky LinoIt

Použití různých virtuálních nástěnek je velmi široké a uplatní se prakticky ve všech předmětech.

Využití LinoIt pro sběr podkladů

Asi nejčastější použití nástěnky v hodině bude sběr materiálu a brainstorming. Nástěnka je ideálním nástrojem pro skupinovou práci i pro sdílení. Žáci mají snadno dostupné výsledky svých spolužáků.

5ova

 

Využití LinoIt pro pořízení textu

Správné pořízení textu je pro práci na PC nutností a nástěnku lze využít pro tvorbu textu v netradičním prostředí. Zvlášť u mladších dětí je to zajímavá činnost.

4text

Využití LinoIt jako galerie obrázků

V hodinách informatiky často vznikají zajímavé práce a prostřednictvím LinoIt si mohou si žáci přímo v hodině vytvořit galerii. Stačí připravit nástěnku a žáci sami už své práce vloží.

Pro vložení obrázku je nejzajímavější typ Frame, u něj lze přímo k obrázku dopsat informace bez pomocného lístečku. Žáci si své práce mohou také hned komentovat a získat tak zpětnou vazbu. Pro rychlý posun po nástěnce při prohlížení nebo i přesun lístečků můžete využít okno s náhledem vpravo dole.

3inf

Využití LinoIt pro domácí úkol z matematiky

Protože nástěnka je online a její sdílení je velmi jednoduché, nabízí se využití pro domácí práci žáků. Ať už je to domácí úkol povinný či dobrovolný, nebo prostě sběr doplňujících materiálů k výuce. Pro větší přehlednost, lze každý lísteček či obrázek „přišpendlit“ na nástěnku. Při prohlížení je možné lištu s lístky minimalizovat.

2matika

Využití LinoIt v zeměpise

Mimo přednastavených pozadí a barev, umožňuje LinoIt také vložení vlastního pozadí. Tak je možné ho využít i v zeměpise či vlastivědě a na pozadí nástěnky vložit mapu. Na ni žáci mohou vkládat své vlastní informace a obrázky či videa a vznikne tak menší multimediální projekt.

1zem

Komentáře jsou vypnuty.