Timeline na Read, Write, Think

Řadu zajímavých nástrojů a aplikací určených především pro rozvoj čtenářské gramotnosti získáte na stránkách http://www.readwritethink.org/.  Je jich zde spousta, některé jsou doplněny i aplikacemi pro tablety, některé běží jen na webu.

Pro online nástroj Timeline na tvorbu časové osy určitě najdete použití nejen v dějepise. Je možné ho spustit v okně prohlížeče, ale má i svou aplikaci pro Android i iOS.  Ovládání je vždy podobné a velmi intuitivní.

Timeline ve webovém prohlížeči se spouští ve vlastním okně. V úvodní stránce si vyberte z možnosti organizace osy (podle data, podle času nebo události) a vyplníte jméno a název osy. A tvorbu spustíte tlačítkem Start.

hus1

Novou položku přidáte klepnutím na osu. Ke každé položce můžete vyplnit nadpis (Label), popis (Short Description) a podrobný popis, který je určený pro tisk (Full Description). Do každé položky také můžete přidat obrázek. Ten můžete přímo v Timeline upravit, lze ho oříznout a otáčet.

hus2

Položky můžete po ose libovolně přesouvat, můžete je i dodatečně editovat. Pokud editaci osy nedokončíte, můžete si rozpracovanou časovou osu uložit (Save) do svého zařízení ve formátu .rwt a kdykoli si ho načíst (Open) a v úpravách pokračovat.

Po dokončení osy můžete celou práci uložit ve formátu .rwt (Save Draft) nebo uložit ve formátu .pdf (Save Final). Získáte dokument, kde mimo vlastní osy, budou i všechny texty, včetně podrobných popisů. Osu i texty můžete hned i vytisknout, nebo sdílet e-mailem.

hus3

Využití Timeline v hodině

Práce s osou je velmi jednoduchá a dá se velmi dobře využít pro samostatnou práci žáků. Můžete třeba při výkladu pověřit žáka/dvojici žáků, aby zaznamenali do osy informace z výkladu (děj knihy, historická událost,…). Výsledek jejich práce pak snadno předáte i jejich spolužákům. Protože Timeline nevyžaduje žádnou registraci, mohou žáci jejich tvorbu využít i k domácí práci a na vámi zadaný mail pouze zašlou výsledek.

Komentáře jsou vypnuty.