Algebra na Polypadu

Ještě jednou se musím k Polypadu vrátit, protože se mi líbí stále víc a víc a jeho možnosti se stále rozšiřují.

Ve spodní liště najdete nástroj Equation určený na základní matematické zápisy. Pokud máte v nastavení povolenou volbu Evaluate Equation, tak vám Polypad výraz rovnou spočítá.

Když umí Polypad rýsovat skoro jako Geogebra, tak umí i grafy skoro jako Geogebra. Ze sekce Algebra si vytáhnete osy, nástrojem Equation napíšete rovnici a pak je zatáhnete za modrý trojúhelníček a oba prvky propojíte.

Kdybyste chtěli do grafů vnést trochu té dynamiky, tak k osám a grafu ještě vytáhnete některý posuvník z Variable Slider a v použijete ho v předpisu grafu.

Práce s váhami ze sekce Algebra a Balance Scale je naprosto neskutečná. Vymodelujete na nich kde co. Pro lepší představu se podívejte alespoň na část webináře Exploring Algebra with Virtual Manipulatives.

Webinář:

A pokud vás nic nezaujalo, tak si aspoň zahrejte jednu hru – https://mathigon.org/supermarket

Komentáře jsou vypnuty.