Co nového na síti (weekly)

  • „V rámci studia na Pedagogické fakultě UK jsem měl příležitost strávit jeden semestr ve Finsku přes program Erasmus+. Jedním z témat, které mne zajímaly, byly technologie na místních školách. Vypravil jsem se proto do jedné místní základní školy na kraji města Jyväskylä vyzpovídat místní učitelku třetí třídy, Tiinu, která na škole zároveň plní roli ICT metodičky. ICT metodik je učitel, který pomáhá ostatním učitelům s používáním ICT v jejich předmětech. Nejde tolik o technickou pomoc jako spíš o pomoc didaktickou, tedy aby byly technologie využity účelně a pomáhaly dětem v učení, ne naopak.“

    tags: new obcasnik18

  • „Komunikační materiály, použité ve videích, jsem vytvářela postupně v průběhu školního roku 2017/18 a také tento text už leží od podzimu v konceptu. Mezitím jsem se naučila mnohem víc o jádrové slovní zásobě a důležitosti modelování komunikace, a tak mnohé z komunikačních knih a stránek (s větším pochopením proč) předělávám a jinak organizuji. „

    tags: new

  • pěkný přehled nástrojů

    tags: obcasnik18 new

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Komentáře jsou vypnuty.