A trocha historie tabulkového procesoru

Další hromádka, která na mne vypadla při úklidu, byly tabulky a grafy. Opět ty první jsou ještě z jehličkovky, někde uprostřed je barevná inkoustovka a na konci už barevná laserová tiskárna. Je zajímavé se podívat i na údaje o počtu dětí, 5 tříd v ročníku už jsme hodně dávno neměli. Poslední ukázky jsou z projektu, který jsme tvořili společně se zeměpisem. Všechny ukázky najdete v galerii na G+

grafy