Jak studovali listinu lidských práv a svobod

Seznámit se s ní dá určitě velmi různě, určitě i přitažlivěji, než jak jsem směřovala osmáky. Občas ale chci, aby si vyzkoušeli některé učební metody a pak se rozhodli, zda je budou využívat i jindy a jinde. Tentokrát byly našim hlavním prostředím Google Apps. Postupně jsme využili Dokumenty, Formuláře, Nákres a vše pod hlavičkou Classroom, k tomu nějaký doplněk a trocha spolupráce volitelným způsobem. Chvílí času to zabralo, ale třeba jim něco v hlavách zůstalo.

V Classroom jsem dva týdny po sobě zadala úkol. První týden každý z nich dostal touto cestou svou kopii textu listiny. Doinstalovali si doplněk  TextHelp Study Skills  a začali studovat. Pročítali text a podtrhávali to, co jim přišlo nejzajímavější, či nejdůležitější. Pak díky doplňku vyexportovali zvýrazněné texty, nový dokument podle potřeby, času a vkusu lehce upravili a odevzdali v úkolu.

listina0009

Text je to poměrně dlouhý, dnes bych ho spíše přidělila po kratších úsecích. Pro další práci by to bylo dostačující a ušetřili bychom dost času.

Další týden jsme se k vrátili už jen k výpiskům, které jsem si během týdne prošla a vrátila. Tentokrát jsme začali prací ve dvojicích, max. trojicích. Prošli si společně svoje výpisky a porovnávali a disktutovali. Výsledkem mělo být maximálně 10 krátkých hesel, které pak vyplnili do úplně jednoduchého formuláře. Ten našli v úkolu a na stejném místě byl i odkaz na tabulku s hesly celé třídy, kterými se mohli dále inspirovat.

Jak budou řešit vlastní spolupráci jsem nijak neurčovala. Takže někde si své výpisky sdíleli a pročítali si je navzájem, někde si výsledek připravovali do sdíleného dokumentu, někde si sedli k jednomu PC a jeden psal a ostatní diktovali, někdo ve výpiscích znovu požil zvýrazňovač. Jen variantu papír + tužka, který jsem nabízela, nepoužila žádná skupinka.

Výsledkem, který každá skupina odevzdávala, ale nebyl žádný textový dokument, ale plakát vytvořený v Nákresu. Původní myšlenka byl slovní mrak, ale asi jsem ho dostatečně neobjasnila, ale nakonec je to vcelku drobnost. Použít nějaký nástroj na tvorbu mraků zde nebylo možné, protože jsme nepracovali se slovy, ale větami – hesly.

Nakonec došlo na slovní mrak z vybraných textů. Na nástěnce plakáty tak nevyzněly, ale bylo nad čím diskutovat a to bylo nejdůležitější a vlastně účel celé práce. A při jiné práci a při úplně jiné příležitosti jsem pak zjistila, že práci s TextHelp Study Skills někteří žáci použili sami.

 

nástěnka

 

Komentáře jsou vypnuty.