Únikovka v Google Nákresech

Pro G Suite Day EDU jsme si se Slávkem Horou připravili průlet Google Nákresy a dotkli jsme se i únikovek.

Ale prý hrozně rychle. Tak ještě jednou a pomaleji.

  • připravíme si vhodný nákres
  • vložíme prázdný textový rámec na vhodné místo v obrázku a přidáme k němu hypertextový odkaz, podobně se dá vložit obrázek (ideálně s průhledným pozadím) a přidat k němu odkaz.
  • podle potřeby opakujeme
  • nakonec nastavíme sdílení a upravíme lehce adresu – konec adresy /edit?usp=sharing nahradíme za /preview. Tím se nákres jeví jako webová stránka (ztratí se editační prvky) a odkazy se po klepnutí automaticky otvírají v nové záložce.

A to je vše!

Komentáře jsou vypnuty.