Quizlet III. – Práce se třídou

Velkou výhodou Quizletu je možnost práce se třídou. Učitel si může vytvořit řadu tříd (max. 8 ve free).

Každý žák si musí vytvořit účet sám a učitel žáku umožní zařazení do třídy. (Pokud je žák mladší 13 let, pak zadává i rodičovský mail, aby byly splněny podmínky amerického práva.) Jednou cestou, jak přiřadit žáka do třídy,  je zadávání jmen či adres žáků přímo v editačním okně třídy, jim přijde pozvání a to přijmou, druhá cesta je opačná, učitel zveřejní adresu třídy a žáci se do ní zapíší, učitel jejich zápis potvrdí. Docela šikovné by bylo nějak jednoduše třídy, včetně žáků, kopírovat, ale to jsem zatím neodhalila. Stejné žáky je výhodou mít ve více třídách, pokud je vyučujete více předmětů nebo máte velké množství sad a potřebujete je nějak rozdělit.

Co práce se třídou přináší?

Určitě jednoduché sdílení sad karet, sada je prostě přiřadí třídě a všichni ji mají k dispozici. Toto sdílení mohou zadávat i žáci. Když u karet nastavujete práva, lze viditelnost karet omezit jen na žáky třídy či tříd.

Pokud se přihlásí učitel, tak hned vidí, kdo ze žáků je online a s kterou sadou pracuje a který druh procvičování zvolil. Také u každého žáka hned vidí, kolik sad sám vytvořil

U jednotlivých žáků si pak lze prohlédnout podrobnou statistiku jejich činnosti –  počet vytvořených sad, sady, které a kdy žák studoval. U sad naopak se tvoří žebříček uživatelů a jejich úspěšnosti. Nejlepší výsledky se uchovávají pro Speller, Scatter, Space Race, u Learn a Test je vidět žák s největším počtem správných odpovědí. Také se zobrazují pojmy, ve kterých žáci nejvíce chybují.

Jak Quilet využít pro celou třídu?

Co žáci neuslyší rádi, je využití jako písemky. Při využití volby Test, lze u sady nastavit různé typy otázek a jejich počet. Lze vygenerovat test s klasickými testovými otázkami, ale i otázkami otevřenými. Žáci si ho mohou vyplnit elektronicky, ale výsledky testu mohou vytisknout do pdf a třeba poslat mailem. Můžeme zůstat i u klasiky, protože stejně  pěkně lze vytisknout i prázdný test, ale opravit ho musíte ručně.

Ale určitě nejčastější bude vytváření sad. Buď sady vytváří učitel a následně kontroluje samostatnou práci žáků a jejich výsledků a  pokroku. Nebo lze tvorbu přehodit na žáky. Pak každý vytváří vlastní sady, nebo část sady a pak se práce více žáků spojí do jedné, takže třeba využití na skupinovou práci.

Další možností je sadu nějaký způsobem předpřipravit, vyplnit jenom pojmy a do definice umístit třeba ? (zadání), každý žák si vytvoří svou kopii a se sadou dál pracuje samostatně (odevzdaná práce).

Komentáře jsou vypnuty.