Co nového na síti (weekly)

  • spousta nápadů do hodin pro mladší žáky, ale využitelné kdekoliv a v kombinaci s Google Učebnou to bude skvěle fungovat

    tags: obcasnik19_20 new google

  • “Budete-li dítětem, které se musí skrývat se smartphonem před rodiči/učiteli do vedlejšího pokoje/pod lavicí, je mnohem pravděpodobnější, že ze strachu nesdělíte dospělým své obavy z prožitých zkušeností na internetu (např. kyberšikany, zneužívání). Mobil totiž používáte tajně a bojíte se trestu, odmítnutí, nepřijetí, pocitů viny, studu, bezmoci, smutku.”

    tags: obcasnik19_20 new

    • Má-li člověk neomezený přístup k nástroji, je-li mu umožněno volní zacházení s ním, učí se jej ovládat, kontrolovat, vnímat rizika, řešit přirozené důsledky plynoucí z jeho používání, inovovat jej. Zkrátka lidé se učí mistrovství v práci s nástroji tím, že je volně používají.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.