Hrajte si s BlendedPlay

Na stránce https://www.blendedplay.com/ najdete  prostředí pro oživení výuky – hry pro skupiny. Učitel potřebuje počítač a projektor, žáci nepotřebují techniku žádnou. Stránek s hrami je spousta, tady ale dostanete vlastně jen takový parádní obal na vaše vlastní otázky a body, který můžete použít okamžitě a bez dlouhé přípravy.

Vyberete hru, počet hráčů/týmů a “obtížnost” – liší se počtem otázek a zvolíte No pro zobrazování otázek a můžete okamžitě začít hrát. Otázky můžete zadávat ústně nebo využíváte učebnici či pracovní list. Ve dvou hrách odpovídají na otázku všechny skupiny, ve dvou jen ta, co je právě na tahu. Správnost odpovědi kontrolujete také sami a také sami přidělujete body. Takže učitel je velkým šéfem a může pružně reagovat na nejrůznější situace.

Ideální rychlovka okamžitě po ruce v hodině. A takhle se mi líbí!

Pokud chcete otázky zobrazovat, tak si je můžete připravit předem, uložit klasicky do souboru a pak v hodině jen načíst. Nic se zde neukládá do cloudu, soubor si hezky uložíte u sebe. Výhodou je, že otázky můžete využít libovolné hře. Nevýhodou, že tu připravenou flashku určitě zapomenete doma. I když začíná na stránce pomalinku vznikat databáze kvízů, přijde mi pořizování otázek docela zbytečné.

Zkusila jsem si připravit kartičky s čísly cvičení z učebnice. Třídu jsem pomocí Flippity  – Random Name Picker rozdělila do skupinek. Losovali si zadání, ve skupinkách řešili a nosili mi kartičky s řešením. Využila jsem “kosmonauty” a bodovala všem skupinám správné odpovědi. Zafungovalo to bezvadně!

Stránky jsou asi docela nové, tak uvidíme, co ještě autor plánuje.